Főoldal
Hírek
Település története
Intézmények
Iskola, Óvoda
Sport
Egyházközösség
Önkormányzat
Hírdetések
3D gömbpanoráma
Rendeletek
Nyomtatványok
Civil szervezetek
Rendezvények
Szolgáltatók
Idegenforgalom
Értéktár
Galéria
Vendégkönyv
HÍREK - FRISS INTERAKTÍV INFORMÁCIÓK A FACEBOOK, VÁRVÖLGY HÍRPORTÁL OLDALÁN

2019.01.25.
A 2019-as évi programnaptárunk. (Kattintásra nagyban megtekinthető)

2019.08.15.

2019.08.08.

2019.08.08.

2019.08.08.

2019.07.19

2019.06.262019.06.05

2019.05.05.

2019.04.29

2019.04.15

2019.04.09.


2019.04.07

2019.03.28.

2019.03.21.

2019.03.18

2019.03.18.

2019.03.01.
2019.02.08.


2019.01.09.

2019.01.08.

2019.01.08.

2018.12.21.
Tisztelt Lakosság!

Várvölgy Község Önkormányzatához is megérkezett a sokakat érintő gyakran ismételt kérdésekre a hivatalos tájékoztató a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatban.

2018.12.11.

A Belügyminisztérium megküldte Várvölgy Község Önkormányzata részére is a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatására (közismertebb nevén téli rezsicsökkentés) hozott támogatói okiratot, amelyet a hivatkozásra kattintva meg lehet tekinteni:
TamogatoiOkirat-Teli_rezsicsokkentes_Varvolgy.pdf
2018.12.05.
Ezúton is felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy várhatóan 2018.12.06. reggeltől a Mátyás Király utca Kossuth utcai kereszteződése útfelújítás miatt lezárásra kerül! A feloldás várható idejét jelezni fogjuk!
Tisztelettel: Barcza Balázs

2018.11.21

2018.11.16


Tisztelt Lakosság!

Az "Aktualizált tájékoztató a települési önkormányzat jegyzőjének engedélyezési hatáskörébe tartozó kutak eljárási szabályairól 2018. november" tájékoztató valamint a "Kút vízjogi engedély kérelem" a nyomtatványok menüpontban megtalálható, elolvasható és letölthető.

2018.11.02.
A "belügyminisztérium tájékoztatója a vízügyi engedélyezésről" és a "Kút vízjogi engedélyezési kérelem" nyomtatványok menüpont alatt elérhető és letölthető.

2018.10.28.

2018.10.28.

2018.10.19.

2018.10.19.

Tisztelt Lakosság!

A 2019 évi "Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

felsőoktatási hallgatók számára" pályázati kiírás a "nyomtatványok" menüpont alatt letölthető!

2018.10.18
A "kérelem a szociális tüzifa támogatáshoz" a "nyomtatványok" menüpont alatt letölthető.

2018.10.03.

2018.10.02.

2018.08.30.

2018.07.26.

2018.07.12.
A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának értesítése letelepedett és letelepülni szándékozó méhészetek részére.
Kattintásra a lenti dokumentum megnyílik:

2018.07.10.

2018.07.02.

2018.07.02.

2018.06.01.

2018.06.01.

2018.05.15.

2018.04.19.


2018.04.12.


2018.04.09


2018.04.07.
2018.03.26.

2018.03.06.

A DRV ZRT felhívása a lakossághoz:
A meteorológiai előrejelzések alapján a következő időszakban várhatóan rendkívül hideg időjárásra kell számítani, ezért ismételten szeretnénk Felhasználóink figyelmét a lehető legtöbb csatornán felhívni arra, hogy – ha még nem tették, akkor – a vízmérőiket fagytalanítsák.
Tisztelt lakosság!
A Zalai Közszolgáltató nonprofit Kft hivatalos tájékoztatója a 2018 évi szelektív hulladékgyűjtési napokról.

2018.01.16.2017.12.26.

2017.11.27.

2017.11.27.

2017.10.26.
A formanyomtatvány a nyomtatványok menüpont alatt érhető el, vagy IDE kattintva is letölthető.


2017.10.17.


 

 


 

2017.10.17.

 


 

Kedves Várvölgyiek, Tisztelt Természetjárók!

Az elmúlt napokban már észrevehették, hogy Várvölgy néhány pontján és a környékbeli erdőkben "Vadlán ultra trail" feliratú szalagok kerültek kihelyezésre.

Ennek az oka, hogy településünk is csatlakozott a 12 települést érintő 108 km hosszúságú futam lebonyolításához, amely szombaton reggel indul Cserszegtomajról.

A kihelyezett szalagok és táblák szervezett módon lesznek begyűjtve a verseny utáni időszakban.

Akinek van kedve, szombaton 10 óra után Várvölgyön a posta előtt megnézheti és buzdíthatja az ott elhaladó hosszútávfutókat.

Megértésüket és közreműködésüket köszönjük!

Bővebb információk:
http://cserszegtomajfutas.wixsite.com/vadlanultratrail2017.09.13.

Szüreti felvonulás 2017.09.23

Szeretettel várunk minden kicsit és nagyot,
traktorost, lovast és lisztet szóró gyalogost.
A hosszú úton borral, musttal oltjuk szomjunk,
tarts velünk szombaton, a Domonkostól indulunk!

Indulás:
Várvölgy, Szent Domonkos Vendéglő 15:002017.08.07.


2017.07.30


2017.07.26.

2017.07.23.

2017.05.24.
2017.05.09

2017.05.04

2017.03.28.

2017.03.20

2017.03.20
A Zalai Hírlap, Az Ördög kövektől a Kő-orráig c. cikke az alábbi képre kattintva tekinthető meg.


2016.12.30
2016.11.14.

A "Kérelem a szociális célú tűzifa támogatás megállapításához" nyomtatvány, a "nyomtatványok" menüpont alatt érhető el.2016.11.09.
Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Bursa Hungarica pályázat beadási határidejét megosszabbították 2016.11.15. éjfélig!
2016.10.14

ÉRTESÍTÉS PÁLYÁZATI KIÍRÁSRÓL

 

Várvölgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. szeptemberi képviselőtestületi ülésén döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához.

A pályázat benyújtására vonatkozóan a következő tájékoztatást adom.

1) A pályázók köre

 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

 Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

-       középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt

-       a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

-       doktori (PhD) képzésben vesz részt

-       kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

 

a) Az "A" típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2016 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn, úgy a 2017/2018. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2017/2018. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

 

b) A "B" típusú pályázatra azok a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

 

 1. 2.    A pályázat benyújtásának módja és határideje

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának

határideje: 2016. november 8.

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

 

A pályázat részletes kiírása a Várvölgyi Közös Önkormányzati Hivatal Hirdetőtábláin kerül kifüggesztésre.

 

 

                                                                                                                                                              Barcza Balázs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            polgármester  

 

Országos Népszavazás 2016.

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tűzött ki.

A népszavazásra feltett kérdés: „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A szavazás napja: 2016.október 2.

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

Névjegyzék

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.

Szavazás

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én 16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt.

Minden nyomtatvány letölthető "nyomtatványok" menüpont alatt.
2016.09.172016.08.30

Honlapunkon megtekinthetők  a Várvölgyi települési Értéktár Bizottsághoz beérkezett javaslatok, átmenetileg a "Település története" menüpont alatt. Az "Értéktár" menüpont előkészítés alatt van, hamarosan frissül.


2016.08.022016.06.02.


2016.05.31.2016.05.26


2016.05.19


2016.04.27.


2016.04.26.


2016.04.25.2015.03.01.


2015.11.18.


2015.10.30


2015.10.28
LOMTALANÍTÁS                Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Várvölgy  Lomtalanításának időpontja 2015.november 14. Szombat A lomhulladékot az adott napon reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé a gyűjtőjárat számára úgy, hogy a tisztaság megóvása érdekében a szóródó anyagok gyűjtődobozokba vagy zsákokba kerüljenek Nem helyezhetők ki a következő anyagok:                      - építési törmelék                      - teherautó, traktorgumi                       - állati tetem                      - zöldhulladék                       - veszélyes hulladék (akkumulátor, festékes doboz, olajos flakon, gyógyszer, elem stb.) Elszállításra kerül háztartásonként max. 4 db személyautó gumiabroncs Kérjük, hogy a feleslegessé vált tárgyakat az ingatlan előtti közterületen a forgalom akadályozása nélkül szíveskedjenek elhelyezni!  Segítő közreműködésüket megköszönve, tisztelettel:                                    ZALAISPA Nonprofit Zrt.
Tájékoztató ingyenes óvodai étkezésről

2015. augusztus 31.

 

 


Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek közül az alábbiak számára 2015. szeptember 1-jétől az étkezés ingyenesen (100 % normatív kedvezmény) kerül biztosításra:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
 • gyermek olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • gyermek olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
 • gyermek olyan családban él, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át    (2015.évben 89.408,- Ft-ot)

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételéhez a NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni és az intézményvezetőnek benyújtani.

A Nyilatkozat átvehető az óvodában, és a Várvölgyi Polgármesteri Hivatalban (8316 Várvölgy Kossuth u. 67.), valamint letölthető a honlapunkról.

 

Felhívom figyelmüket, hogy ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő/más törvényes képviselő/gondviselő köteles bejelenteni az intézményvezetőnél:

 • a távolmaradást és annak várható időtartamát,
 • a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

Tisztelettel: dr. Bodnár Attila aljegyző

Kapcsolódó, letölthető anyagok, nyomtatványok (a nyomtatványok menüpont alatt is megtalálhatók):

1. Tájékoztató ingyenes óvodai étkezésről

2. Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmény igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén

3. Tájékoztató a nyilatkozat 1_ pont f_) alpontjának kitöltéséhez

Tájékoztató a tűzgyújtás szabályairól

 

2015. március 5-étől hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet

 

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

 

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik.

 

Irányított égetés külterületen

 

Az OTSZ szerint a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel kapcsolatban és a belterületen végzett szabadtéri égetés csak akkor végezhető, ha azt egyéb jogszabály megengedi.

Az ingatlant éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen kell tartani, valamint az égetést az adott rendeletben foglalt szabályok szerint lehet végezni.

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság (területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség) engedélyével legfeljebb tíz hektár egybefüggő területen irányított égetést végezhet az egyéb engedélyek beszerzése mellett. A kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 10 nappal kell majd benyújtani az engedélyező hatóságnak, melyet követően a hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.

 

Helyi szabályozás

 

Várvölgy Község illetékességi területén szabályozott meghatározott időszakban és időben a száraz kerti növényi hulladék elégetésének lehetősége. Fontos, az égetés körültekintően és gyorsan történjen, oltóvíz álljon rendelkezésre, az égetés vagyontárgyakat ne veszélyeztessen. Nem kellően száraz, vizes kerti hulladék égetésével, füstjével ne bosszantsák a kedves szomszédokat. Aki ezt teszi, vagy nem a rendeletben meghatározott időszakban égeti kerti hulladékát, vagy mást éget, eljárás alá vonható és bírságolható.

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015.(IV.10.) sz. önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

Kerti hulladék égetésével kapcsolatos magatartások

 

7.§ A kerti hulladék égetésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) május 1- és szeptember 31 között kerti hulladékot éget,

b) október 1- és április 30 közötti időszakban szerda és szombat kivételével kerti hulladékot éget

c) az égetést végző személy az égetés teljes időtartama alatt nem tartózkodik a helyszínen, a szükségesnél tovább végzi az égetést,

d) kerti hulladéknak nem minősülő hulladékot éget,

e) vasárnap vagy ünnepnapon vagy 20:00 óra után végzi az égetést.

2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 50.000 Forintig terjedő helyszíni bírság, illetve 150.000 forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye, amely ismételhető.”

 

Összegzés

 

A helyi önkormányzati rendelet alapján továbbra is végezhető a kerti hulladék körültekintően végzett égetése április 30-ig szerdán és szombaton (05.01-től már nem!) erről a katasztrófavédelmet nem célszerű értesíteni, mert kötelességük minden tűzre vonulni, oltani. Adott esetben, ha nem körültekintő módon történik az égetés, bírságolnak.

A külterületi égetések engedélykötelesek!

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat továbbra sem tiltja a szalonnasütést, a bográcsozást belterületen, persze kellő körültekintés mellett.

Kérem Várvölgy község lakosságát, ingatlantulajdonosait, használóit, hogy elsősorban komposztáljanak, a nem komposztálandó száraz kerti rőzsét, ha lehet, szalonnasütés céljára hasznosítsák.

Várvölgy, 2015. április 14.

dr. Bodnár Attila aljegyzőTisztelt Lakosság! A ZALAISPA Nonprofit Zrt 2015.évben több alkalommal Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési akciót szervez A házhoz menő szelektív gyűjtés során a ZALAISPA Nonprofit Zrt a kommunális hulladék gyűjtéséhez hasonlóan a hasznosítható szelektív hulladékokat közvetlenül az ingatlan elől gyűjti be az erre a célra kiosztott 120 l-es emblémás sárga színű zsákokból.  Kérjük, hogy a műanyag palackokat, flakonokat laposra taposva, míg a karton újság papírokat pedig összehajtva rakják a gyűjtőzsákokba, vagy kötegelve a gyűjtőzsák mellé. Soha ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A zsákokat a szállítási napon reggel 6 h-ig kérjük, helyezzék ki. Mi kerülhet a szelektív hulladékgyűjtő sárga színű zsákba? - Ásványvizes, üdítős, sörös palackok (PET) kilapítva - Műanyag, csomagoló fólia, nylon szatyor, tasakok - Élelmiszer tárolására használt műanyag flakon, kanna kimosott állapotban - Fémcsomagoló anyagok (üdítős, sörös, konzervdobozok)    Fontos! A gyűjtőzsákba egyéb akár műanyagból, akár fémből készült tárgyakat (pl: virágcserép,törött edények,játékok,írószerek,bútorok)ruhanemű,elektronikai tárgyak és háztartási szemét nem kerülhet                    Mikor és hogyan szállítják el? A szelektíven gyűjtött hulladékot az alább megjelölt Szerdai napokon szállítjuk el:                       Február	25. Március	25. Április	29. Május	27. Június	24. Július	29. Augusztus	26. Szeptember	23. Október	28. November	25. December	30. Kérjük, a szelektíven gyűjtött hulladékot kizárólag a megjelölt szállítási napon helyezzék ki. A Gyűjtőjáraton dolgozó kollégáink minden alkalommal annyi üres szelektív hulladékgyűjtő zsákot helyeznek el ingyenesen, amennyi szelektív hulladékkal teli zsákot Ön kihelyezett.

Általános robbantási szabályzat Uzsa 


2014.06.30. 
A Várvölgyi Hírharang 2014 májusi száma megtekinthető digitális formátumban, az alábbi linkre kattintva
(vagy letölthető, jobb klikk-hivatkozás mentése):
 
 

Nemzetközi Fánk Karnevál
Büszkén elevenítjük fel, hogy 2014.február 22-én részt vettünk a VI. Nemzetközi Fánk Karneválon, Zalaapátiban, ahol a 22 induló csapat közül a Várvölgy csapata (Kurdi Tiborné, Keszi Erzsébet, Szánti Józsefné, Pál József, Kurdi Tibor, id. Kurdi Tibor) nyerte el az első helyet!

Büszkén elevenítjük fel, hogy 2014.február 22-én részt vettünk a VI. Nemzetközi Fánk Karneválon, Zalaapátiban, ahol a 22 induló csapat közül Várvölgy csapata (Kurdi Tiborné, Keszi Erzsébet, Szánti Józsefné, Pál József, Kurdi Tibor, id. Kurdi Tibor) nyerte el az első helyet! Gratulálok a csapatnak az első helyezéshez!

 


 

  
  
2013.02.05.
Várvölgyi Hírharang VII. Évfolyam 2013/I. szám
      Kattintson a képekre a nagyobb méretért!

       

 


 

 
2012.10.26.
ÉRTESÍTÉS PÁLYÁZATI KIÍRÁSRÓL
  
Várvölgy Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. októberi képviselőtestületi ülésén döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához.
 
A pályázat benyújtására vonatkozóan a következő tájékoztatást adom.
 
Figyelem! Változás a pályázás rendjében!
  
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
 
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a  pályázók részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül
.  A pályázati kiírás megtekinthető Várvölgy Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a varvolgy.hu honlapon.
 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje: 2012. november 23.
 
A pályázatot a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. 
 
Bursa Hungarica pályázat értesítése és az "A" és "B" típusú pályázat a "Nyomtatványok" menüpontban letőlthető!

                                                                                                                                                Szánti József 
                                                                                                                                              polgármester sk.

 

2012.08.02.
RONGÁLÁS, VIRÁGCSERÉP ELTŰNÉSEK

Tisztelt Lakosság!

Sajnálattal vettük észre, hogy az elmúlt hónapban 4 db virágcserepet loptak el a Dózsa György utcából, továbbá virágtartó állványt döntöttek ki a Petőfi Sándor utcában. Ezeket a virágokat reggelente rendszeresen öntözzük, gondozzuk, de valaki nem értékeli ezt, pedig a falu szebbé tételét szolgálják, Várvölgy összképét javítják.

Megkérnénk a lakosságot, hogy aki tud vagy látott valamit az eltűnésekről, illetve a rongálásról, kérjük, jelentse a Polgármesteri Hivatalban!
2012.06.14.
JÁTSZÓTÉR ÁTADÓ
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 2012. június 17-én 10:00-kor a várvölgyi futball pályára, ahol átadásra kerül az újonnan épített játszótér.
 

 2012.06.14.
MEGJELENT A LEGÚJABB JÓINDULAT LEMEZ, A MŰSZAKCSERE!
"2012 áprilisában megjelent legújabb lemezünk, amely a Műszakcsere címet kapta. Hatalmas előnyt jelentett ez a zenekar számára, hiszen profi körülmények között vehettünk fel hat saját szerzeményt. A lemezre azonban hét dal került fel, ugyanis a Műszakcsere hangmérnöke, Domby Bertalan egy elképesztő szólót játszott fel a Szánalom csillapító című dalra. Így tisztelegve előtte, bónusz "trackként" színesíti, és egyben zárja a lemezt.

 


Az album másik érdekessége a lemezborító, amelynek főoldalán kedves barátunknak és üde feleségének esküvői "stoppolós" fotója került, amelyre találó volt a Műszakcsere című dalunk, illetve maga a lemez hangulatvilága. A hátoldalt pedig egy Wolksvagen Bogár ékesít, az élet apró örömeivel fűszerezve.."

Számlista:
01. Szánalom csillapító
02. Alvajárók
03. Pont eltalált
04. Esetlen szárnyakon
05. Műszakcsere
06. Lélekrock
07. Szánalom csillapító feat. Domby Bertalan szóló (Bonus Track)Köszönjünk mindenkinek, aki segített, hogy ez a lemez létrejöhessen!Üdvözlettel:
Jóindulat - Ádám, Balázs, Dávid és Dani 

 

 

 

 

Pannon Interaktív