Aprófalva Óvoda Várvölgy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Zala megye, 8316 Várvölgy, Kossuth Lajos utca 86.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek

  • Főiskola, óvodapedagógus végzettség,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

  • szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borbélyné Németh Zsuzsanna nyújt, a 06-30/489-6836 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja

  • Postai úton, a pályázatnak a Aprófalva Óvoda Várvölgy címére történő megküldésével (8316 Várvölgy, Kossuth Lajos utca 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 42/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  • Elektronikus úton Borbélyné Németh Zsuzsanna részére a varvolgyovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 17.