ELEKTROMOS HULLADÉKGYŰJTÉS ÓVODÁNKBAN

Tisztelt Várvölgyi lakosok!

 

ELEKTROMOS HULLADÉKGYŰJTÉST szervezünk ÓVODÁNKBAN.

Kérjük, hogy a már nem működő elektromos készülékeiket 2022. január 10 -ig (hétfő) vigyék az önkormányzat udvarára.

Elektromos hulladéknak az az eszköz minősül, amelyikben benne van a készülék elektronikája.

 

Köszönjük

Köztisztviselő kötelező szabadsága 2021 12 11

Tájékoztatás

 

Tájékoztatom a Tisztelt  Ügyfeleinket , hogy a   Zalaszántói Közös Önkormányzati  Hivatal és Várvölgyi Kirendeltsége – a köztisztviselők  számára kiadott kötelező szabadság miatt –  2021. december 11-én  ( szombati  munkanapon)  zárva tart.  Ügyintézést kezdeményezni a jegyzo@zalaszantopm@ t-online.hu  e-mail címen,  vagy a szokásos ügyfélfogadási rendben 2021.  december 13 – án , hétfőn lehet. Megértésüket  köszönöm!

Zalaszántó , 2021. október 21

 

Lukács Ágnes

Jegyző

Országos Meteorológiai Szolgálat – figyelmeztetés – NAGY MENNYISÉGŰ CSAPADÉK HAVAZÁSSAL, ÓNOS ESŐVEL

Országos Meteorológiai Szolgálat

 

Középtávú időjárási tájékoztató a BM OKF részére

 

Készítette: Páll Márton

Készült: 2021. december 8.

 

 

Várható időjárás az ország területén

  1. december 9. estig:

 

NAGY MENNYISÉGŰ CSAPADÉK HAVAZÁSSAL, ÓNOS ESŐVEL

 

Ma késő este nyugat felől csapadékzóna érkezik. Az Alpokalján már kezdetben is havazás várható, míg a Dunántúl más részein havas esőre, ónos esőre lehet számítani. Csütörtökön a hajnali órákra az ónos eső már a Dunántúl középső és keleti felére is kiterjed (döntően átmeneti jelleggel), de kiemelten Veszprém megyében 1 mm-t meghaladó (akár 5 mm-t megközelítő) mennyiség is lehetséges a késő délelőtti órákig. A csapadék halmazállapota ezt követően északnyugat felől nagyobb területen havazásba vált át. Összességében az Északnyugat-Dunántúlon 10 cm-t meghaladó (Alpokalján akár > 20 cm) hómennyiség is összegyűlhet.

 

Éjszaka zúzmarás ködfoltok képződhetnek. Holnap napközben a megélénkülő északnyugati szél az Észak-Dunántúlon hordhatja a havat.

Pályázati felhívás szociális tűzifa támogatásra

Pályázati felhívás szociális tűzifa támogatásra

Kérelem szociális tűzifa támogatás igényléséhez: Kérelem szociális tűzifa támogatás igényléséhez

A pályázók köre:

1. Az a Várvölgy községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500.-Ft), egyedül élő esetén 400 %-át (114.000.-Ft).

Előnyt élvez:

1. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

3. a három, vagy több gyermeket nevelő család,

4. a gyermekét egyedül nevelő szülő.

A tűzifa támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlant érintően több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

Kizáró okok:
a.) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
b.) azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető,
c.) az üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él.

A kérelmeket az erre rendszeresített nyomtatványon (Várvölgy Község Önkormányzatánál szerezhető be, illetve a honlapról is letölthető) lehet beadni.

A bírálat nem a kérelmek érkezési sorrendje szerint történik, hanem a keret kimerüléséig!

A kérelem mellékleteként be kell nyújtani a közös háztartásban élőknek a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló nettó jövedelmét tartalmazó igazolását.

A kérelem beadásának végső határideje 2021. október 31. napja. Később beérkező igényeket nem fogadhatunk el.

A beérkező kérelmeket a Képviselő- testület zárt ülésen bírálja el. A tűzifa kiszállítása a megvásárlása után fog megtörténni.

Várvölgy, 2021. október 5.

 

Barcza Balázs
polgármester

 

Letölthető formában: Pályázati Felhívás szociális tűzifa támogatásra 2021

Kérelem szociális tűzifa támogatás igényléséhez: szoctuzifa rendelet melleklet