Felhívás értéktárba történő felvételhez

Tisztelt várvölgyiek, kedves Lokálpatrióták! Szeretnénk segítségüket kérni, hogy a 114/2013. (IV.16) Kormányrendeletben szabályozott nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriákhoz besorolható helyi (települési) értékek gyűjtéséhez nyújtsanak segítséget számunkra. Amennyiben javaslata van, mely értékek kerüljenek be a települési értéktárba, legyenek kedvesek, a mellékelt javaslati adatlapot kitölteni és a Várvölgyi Települési Értéktár Bizottsághoz eljuttatni! Előre is köszönjök segítségüket!

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján 2015. januárjában települési értéktárat hozott létre és Települési Értéktár Bizottságot működtet. A bizottság feladata megszervezni a településen fellelhető értékek azonosítását, létrehozni a településen fellelhető értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és megküldeni azt a megyei értéktárba.

Közösségi Értékekért Egyesület a 2015. október 26-án megjelent Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázatának I. célterületére (Közös projektek megvalósítása határon túli magyarok lakta településekkel, megyékkel együttműködésben, mely az értékgyűjtés módszertana tekintetében tapasztalatátadásra, hazai és külhoni értékgyűjtésre, külhoni értéktárak létrehozására és működtetésére, a nemzeti értékek népszerűsítésére, közös rendezvények megvalósítására irányul.) pályázatot nyújtott be 2015. november 16-án. A pályázat előnyt élvezett, mivel Várvölgy rendelkezik külhoni testvértelepüléssel, az erdélyi Gelencével. A pályázat megvalósulásának alapja a Várvölgy, Gelence és a Közösségi Értékekért Egyesület háromoldalú együttműködési megállapodása.
Az Értéktár eredményes működéséhez és a helyi értékek értéktárba való bekerüléséhez nagyban hozzájárult a pályázat kutatómunkája.
A gyűjtőmunkát és a pályázat hathatós eredményét a civil szervezeten túl a helyi lokálpatrióták és a településvezetők segítették. A projektet 2016. márciusában kezdődött a gyűjtőmunkával. Mindkét településen természeti-és épített környezet, valamint kulturális örökség kategóriákban gyűlt össze a legtöbb érték. A projekt keretében három rendezvény került megtartásra. (Az elsőt 2016. június 4-én tartották Várvölgyön, a Nemzeti összetartozás napja, utalva a testvértelepülésre, az erdélyi Gelencére. A rendezvényen egy fotókiállítás keretében ismerhették meg az érdeklődők a várvölgyi helyi értékeket és kóstolhatták meg Várvölgy nevezetes eledelét, a laskát. A második rendezvény Gelencén került megrendezésre 2016. július 15-én. A harmadik közös zárórendezvény pedig szintén Várvölgyön került megrendezésre a gelencei küldöttség részvételével) A pályázat 2016. augusztus 31-én zárult.
Az Értéktár Bizottság az alábbi értéktárba kerülésről szóló javaslatokat helyi értékként azonosította:

  • „Képes-fa”
  • „Kincsleletek”
  • „Ördög kövek”
  • „Laska”
  • „Szent Domonkos templom”
  • „Temetőkápolna”
  • „Várvölgyi Apolló”
  • „Zarándoklat és Búcsúi Korona”

Az Értéktár folyamatosan együttműködik a pályázatot megvalósító civil szervezettel, egymás munkáját kölcsönösen segítik. Tájékoztatja a lakosságot a gyűjtés menetéről; a község honlapján közzéteszi az értékeket.

Reményeink szerint a folyamatosan érkező javaslatok alapján a helyi értékek száma még tovább bővül.