Tűzgyújtás Várvölgy belterületén:

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól,
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2015. (IV.10.) önkormányzati
rendelet 7. §-a alapján:

„(1) Belterületen a kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2) A kerti hulladék égetésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el:
a) ha a kerti hulladék égetése közben az égetést végző, és azért felelős személy az égetés teljes
időtartama alatt nem tartózkodik a helyszínen, vagy az égetés befejezése és a tűz teljes eloltása
előtt a helyszínt elhagyja,
c) kerti hulladéknak nem minősülő hulladékot éget,
d) vasárnap, ünnepnapon, vagy az országos tűzgyújtási tilalom időtartama alatt, a tilalomra
kijelölt területen végzi az égetést.”
Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás:
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a
tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején sem. Az ilyen – nyílt lángú – berendezések,
eszközök használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartása
mellett történhet. Ezek röviden a következők:
• nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
• gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok –
készenlétben tartásáról;
• az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban
kialudt.
Tűzgyújtás külterületen:
Erdő kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon azonban tilos a tűzgyújtás
tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) időszakában.
A külterületen történő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben
keletkezett hulladék szabadtéri égetése csak abban az esetben lehetséges, ha egyéb jogszabály
megengedi. Ilyen esetben az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi
koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes
hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni, és további
szabályokat is be kell tartani: Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély
esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak
úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelenthet. Az irányított égetés
befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

Tűzgyújtási tilalom interaktív térképének elérhetősége:

https://katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep

Bejelentőlapok letöltése:

Bejelentő lap alkalomszerű külterületi égetéshez
Bejelentő adatlap külterületi irányított égetéshez