FELHÍVÁS!

 

VÁRVÖLGY Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy

VÁRVÖLGY Község Településfejlesztési Koncepciójának, valamint Településrendezési Eszközeinek

– Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének –

elkészítése elindult.

 

Az előzetes partnerségi egyeztetés lefolytatása elektronikus úton történik.*

A tervvel kapcsolatos észrevételeiket jelen Felhívástól számítva 15 napig*

Barcza Balázs polgármester úrnak címezve, írásban, az alábbi elektronikus címen tehetik meg:

 

Barcza Balázs polgármester úr részére

E-mail cím: info@varvolgy.hu

Levelezési cím: 8316 Várvölgy, Kossuth Lajos u. 67.

 

 

Segítő közreműködésüket megköszönve:

Barcza Balázs polgármester

 

* A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a alapján.

 

/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete alapján jelenik meg./