Pénzügyi ügyintéző – álláspályázat

A Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőktől szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
Munkavégzés helye: Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal Várvölgyi kirendeltsége. 8316 Várvölgy, Kossuth L. u. 67.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök

 • az ASP rendszer használatával pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátása, kötelezettségvállalások nyilvántartása, utalások, számlázás;
 • költségvetési rendelet tervezet előkészítése Önkormányzat, intézménye tekintetében;
 • a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztatók, beszámolók zárszámadás előkészítése;
 • költségvetési támogatások igénylése, az azokkal való elszámolás;
 • a Magyar Államkincstár részére teljesítendő adatszolgáltatások elkészítése;
 • közreműködés pályázatok elkészítésében, elszámolásában;
 • könyvelési feladatok ellátása;
 • analitikus nyilvántartások vezetése;
 • a feladatköreit érintő adatszolgáltatások ellátása;
 • vagyongazdálkodási feladatok ellátása;
 • ÁFA bevallások készítése;
 • a pénzügyi szabályzatokban meghatározott jogkörök gyakorlása;
 • számlák utalásra való előkészítése, határidőben történő utalás;
 • megrendelések, szerződések készítése, kezelése, nyilvántartása;
 • banki bizonylatok kinyomtatása, rendszerezése, lefűzése, alá íratása, valamint banki bizonylatok könyvelőprogramba való feltöltése;
 • leltározási, selejtezési feladatok ellátása;
 • gyermekétkeztetés pénzügyi adminisztrációjában való közreműködés;
 • bérleti szerződések ügyintézése;
 • iratkezelési feladatok ellátása;
 • választási közreműködés

Jogállás, illetmény és juttatások

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei

 • 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletnek való megfelelés (a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól) 19. pont I. vagy II. besorolási osztályban
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • államháztartási vagy önkormányzati gazdálkodási területen szerzett szakmai tapasztalat előny
 • felhasználói szintű ASP valamint MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • 2 hónap próbaidő vállalása

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • 45/2012. (II.20.) Korm. rendelet 8. §-a alapján készített részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázati/jelentkezési anyagot az elbírálásban résztvevők megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a munkakör betöltését megelőzően vagyonnyilatkozatot tesz és a próbaidőt vállalja
 • nyilatkozat arról, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 84-85. §-ban meghatározott összeférhetetlenség fennáll-e

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. szeptember 10.

A munkakör betöltésével kapcsolatban további információt Lukács Ágnes jegyző nyújt a +36-83/370-001 vagy a +36-30/173-9494 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja

 • Postai úton Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal (8353 Zalaszántó, Fő u. 50.) címre történő megküldésével
 • Személyesen: ügyfélfogadási időben a Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatalban (8353 Zalaszántó, Fő u. 50.) Lukács Ágnes jegyzőnél

A jelentkezés elbírálásának módja, rendje

A beérkezett jelentkezés alapján a polgármesterek egyetértésével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A jelentkezők az eredményről az elbírálást követően értesítést kapnak. Az eredménytelenül pályázók anyagát postai úton visszaküldjük.

Az álláshirdetés további közzétételének helye

Felhívás – Felkészülés csapadékos időjárásra

Tisztelt Polgármester Úr, Asszony!

Tájékoztatom, hogy az OMSZ prognózisa szerint a megye területén 24-25.-én nagy mennyiségű csapadékra adott ki figyelmeztetést. Az Országos Vízjelző Szolgálat  előrejelzése alapján 24.-én 42 mm, 25-.én 42,6 mm csapadék várható.

A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójának feladatszabásának értelmében felhívom figyelmét:

 • A lakosság tájékoztatásának szükségességéről – a helyben szokásos módon – a lakosság életének és anyagi javainak megóvása érdekében.
 • Készüljenek fel a település veszélyeztetettségéből adódó megelőző intézkedések megtételére,valamint a köteles és önkéntes mentőszervezetek bevethető személyi és tárgyi eszközök pontosítására.
 • Felhívom a figyelmet az öngondoskodás képességének fokozására, természetesen a katasztrófavédelmi szakemberek segítenek, ha veszélyeztetés alakul ki!

Tisztelettel:
Angyal Péter Tamás tű. alezredes / Tűzoltósági felügyelő

Az eredeti dokumentum itt elérhető: Letöltés

Önkéntes segítőket keresünk

Várvölgy Község Önkörmányzata önkéntes egítőket keres a 70 év feletti idősek ellátására, 16 éves kortól.
18 éves korig szülői írásbeli beleegyezés szükséges!
A feladat nem igényel fizikai kontaktust: bevásárlás, recept kiváltás, postai ügyek intézése.

Érettségi előtt állók 50 órás kötelező közösségi szolgálatnak idejébe beleszámít.

Jelentkezés:
Barcza Balázs polgármester
+36-30/617-6181

Segítségre szoruló idősek bejelentése

A 46/2020. (III.16.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § alapján a 70. életévüket betöltött személyeket a Kormány arra kéri, hogy lakóhelyüket a koronavírus járvány intenzív fennállása alatt lehetőleg ne hagyják el. Amennyiben az érintett személy ezt vállalja és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról igény esetén a települési önkormányzat polgármestere gondoskodik. Ennek értelmében KÉREM a Várvölgy Község Önkormányzatát, hogy a koronavírus járvány intenzív fennállása alatt ellátásomat a későbbiekben részletezett módon segítse.

Kérelem letöltése