Tisztelt Szülő!

 

Tájékoztatom, hogy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 34. § alapján, a települési önkormányzat az év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét.

Az igénybejelentéseket kérjük, hogy legkésőbb 2021. április 15. napjáig küldje vissza levélben. (8316 Várvölgy Kossuth L. u. 67.)

 

Bölcsödei igényfelmérés 2021 ADATLAP