Tájékoztatás a helyi adókról

 

Az adózó az építményadót, magánszemély kommunális adóját és az iparűzési adót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben március hónap 15. napjáig, valamint szeptember hónap 15. napjáig fizeti meg.

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással kell teljesítenie, míg más adózónak belföldi fizetési számlájukról javasolt átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) teljesítenie. Az adóalany választása szerint az adó teljes évi mértéke megfizethető egy összegben is átutalással!

 

Tájékoztatásul Várvölgy Község Önkormányzata bankszámlaszámai:

Építményadó: 11749039-15432546-02440000

Magánszemély kommunális adója: 11749039-15432546-02820000

Iparűzési adó: 11749039-15432546-03540000

Gépjárműadó: 11749039-15432546-08970000

Késedelmi pótlék: 11749039-15432546-03780000

Bírság: 11749035-15432546-03610000

Talajterhelési díj: 11749039-15432546-03920000

Egyéb bevételek: 11749039-15432546-08800000

Idegen bevételek: 11749039-15432546-04400000

Illeték: 11749039-15432546-03470000

Tájékoztatom, hogy amennyiben folyószámláján hátralék áll fenn, az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól a fizetendő adó összege után késedelmi pótlékot is köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybankialapkamat kétszeresének 365-öd része.

Amennyiben a befizetést nem a megfelelő számlára teljesítette, az összeg átutalásáról a hátralékot mutató adószámlája javára írásban rendelkezhet!

Várvölgy, 2021.02.16.

 

 

Tisztelettel:

 

Lukács Ágnes

jegyző

A túlfizetés visszatérítéséhez szükséges formanyomtatvány ide kattintva tölthető le!

 

Tájékoztatás a helyi adókról 2021.02.16_